Microsoft chấm dứt cung cấp IE cho Mac
Các Website khác - 20/12/2005
Người dùng Mac sẽ phải tìm kiếm
trình duyệt khác để thay thế IE.
Hãng Microsoft đã khuyến cáo người dùng trình duyệt Internet Explorer (IE) cho Mac nên chuyển sang sử dụng các trình duyệt khác như trình duyệt Safari của hãng Apple.
Lời khuyên này được đưa ra đồng thời với tuyên bố chính thức của Microsoft về việc họ sẽ chấm dứt cung cấp các phiên bản mới cũng như sự hỗ trợ cho trình duyệt IE cho các máy Mac của Apple.

Sang năm 2006, Microsoft sẽ không cung cấp thêm các bản nâng cấp bảo mật cho trình duyệt này. Còn bản thân trình duyệt cũng sẽ bị loại bỏ khỏi website Mactopia của Microsoft và người dùng sẽ không tải phần mềm này về được.

Phiên bản IE hiện nay dành cho các máy Mac được phát hành đã ba năm nay khiến nó trở nên quá lỗi thời so với các phiên bản trình duyệt này dành cho các hệ thống Windows.

Vào tháng 6-2003, Microsoft cho biết họ đã ngừng mọi công việc phát triển trình duyệt này. Và đến nay, hãng này đã đánh dấu chấm hết cho sự tồn tại của nó và công bố rằng họ sẽ không cung cấp thêm bất kỳ bản nâng cấp bảo mật nào nữa cho đến cuối năm nay.

Bản thân trình duyệt này cũng sẽ bị loại bỏ khỏi trang web Mactopia của Microsoft bắt đầu từ ngày 31-1-2006. Trên trang web của mình, Microsoft khuyến cáo rằng người dùng Mac nên chuyển sang sử dụng các công nghệ duyệt web mới hơn thí dụ như trình duyệt Safari của Apple hoặc Firefox và Opera.

Tuy nhiên, có một vấn đề có thể xảy ra nếu người dùng thay thế trình duyệt là một số website được thiết kế chỉ để chạy trên trình duyệt IE. Hồi tháng 6 vừa qua, hãng SciVisum đã khảo sát 100 website ở Anh và phát hiện ra rằng 1/10 trong số này không hiển thị đúng trên trình duyệt Firefox.

Theo Theo BBC