Trung Quốc phát triển phần mềm ứng dụng văn bản tương thích
Các Website khác - 19/12/2005
Công ty Sursen tại Công viên khoa học Zhongguangcun (Bắc Kinh) vừa công bố đã phát triển được công nghệ viết phần mềm SEP Writer, cho phép mang lại cuộc cách mạng làm thay đổi ngành công nghiệp phần mềm trên thế giới.

Công nghệ này đã thành công trong việc phá rào cản công nghệ một văn bản có thể được biên tập bởi một phần mềm ứng dụng và thực hiện chia sẻ, trao đổi và biên tập văn bản điện tử giữa các ứng dụng khác nhau lần đầu tiên trên thế giới.

Các chuyên gia tác giả phần mềm đã chỉ ra công nghệ này giúp ngành công nghiệp phần mềm Trung Quốc hoàn chỉnh bước đột phá và dẫn đầu thế giới trong kỹ thuật cốt lõi viết phần mềm. Sự thúc đẩy và đưa vào ứng dụng của công nghệ này sẽ thay đổi tình trạng hạn chế từ lâu của ngành công nghiệp phần mềm trong nước ở lĩnh vực công nghệ lõi viết phần mềm.

Công nghệ SEP Writer đã vượt qua phương thức truyền thống về “tiêu chuẩn định dạng mã nguồn ứng dụng” chỉ chấp nhận kỹ thuật tiêu chuẩn lưu trữ mà một văn bản có thể được biên tập với một ứng dụng. Công nghệ SEP sẽ thay đổi tính không tương thích giữa các ứng dụng trong ngành công nghiệp làm “đau đầu” các công ty phần mềm lớn trên thế giới trong nhiều năm qua và hiện thực hóa khả năng chia sẻ, trao đổi và biên tập giữa các ứng dụng.

Theo Chinanews