Phát triển mạng viễn thông nông thôn miền Trung
Các Website khác - 15/10/2005

TT (Hà Nội) - Chiều 14-10, Tổng công ty Bưu chính viễn thông VN (VNPT) cho biết VNPT và nhà thầu Siemens Gmbh (Đức) vừa ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu số 3 “Hệ thống mạch vòng vô tuyến nội hạt WLL” của dự án phát triển mạng viễn thông nông thôn tại các tỉnh miền Trung với tổng mức đầu tư trên 1.700 tỉ đồng, gồm 11,332 tỉ yen vay của JBIC (Nhật Bản) và 384 tỉ đồng vốn đối ứng của VNPT.

Mục tiêu của dự án là xây dựng mới mạng viễn thông như các hệ thống chuyển mạch, truyền dẫn, mạng ngoại vi, hệ thống mạch vòng vô tuyến WLL tại khu vực 10 tỉnh miền Trung (từ Thanh Hóa đến Phú Yên), nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực này.

T.MINH