Tìm hiểu khoa học với www.khoahoc.com.vn
Các Website khác - 17/10/2005

Trang web www.khoahoc.com.vn

TT - Đây là một trang web chứa khá nhiều thông tin về khoa học với các đề mục khác nhau. Chuyên mục "Phát minh khoa học" với những thông tin về các phát minh đã nổi tiếng như phát minh về điện thoại, ôtô.

Mục "Khoa học vũ trụ" với những tin tức, kiến thức về các hành tinh, bầu trời; mục "Công nghệ mới" với những tin tức về các sáng chế, phát minh mới nhất trên thế giới.

Ngoài ra, trang web còn khá nhiều chuyên mục khác như: Khoa học máy tính, Khảo cổ học, Y học và cuộc sống, Ứng dụng khoa học, Sự kiện khoa học..

Trang web này được anh Nguyễn Ngọc Hải và nhóm bạn là cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xây dựng.

N.HƯNG