Từ 1-5 sẽ có phương án giảm cước điện thoại di động?
Các Website khác - 08/04/2006

TT - Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN (VNPT) vừa trình Bộ Bưu chính - viễn thông cho phép áp dụng phương án giảm cước điện thoại di động để áp dụng từ 1-5-2006.

Theo đó, khung cước liên lạc đối với dịch vụ trả sau là 1.200-1.500 đồng/phút (mức hiện tại: 1.500 đồng/phút), cước hòa mạng trả sau còn 100.000 đồng/lần (mức hiện tại: 200.000 đồng/lần). Ngoài ra, VNPT cũng đề nghị được tự quyết định phương thức tính cước, dự kiến áp dụng phương thức tính cước block 6 giây.

K.HƯNG