Tại sao châu Phi làm quá ít thử nghiệm vắc xin trị HIV/AIDS?
Các Website khác - 03/10/2005

Dân cư thuộc tiểu vùng sa mạc Sahara châu Phi là những người phải gánh chịu hậu quả do đại dịch HIV/AIDS gây ra nhiều nhất. Song trong suốt hai thập kỷ qua, số lượng các thử nghiệm vắc xin điều trị căn bệnh thế kỷ lại được tiến hành ít nhất ở khu vực này.

Bất cập mang tính tỉ lệ nghịch này là kết quả điều tra của các nhà nghiên cứu đăng trên tờ Bristish Medical Journal - Tạp chí y khoa Anh tuần qua.

Bản nghiên cứu khẳng định, tất cả những phát hiện trước đây mà việc thử nghiệm tiến hành dưới danh nghĩa nghiên cứu tại tiểu vùng sa mạc Sahara đều là công lao của các nhà nghiên cứu ngoài châu lục.

Để có được kết quả nói trên, đội nghiên cứu đã tiến hành xác định và sơ đồ hóa một cách ngẫu nhiên các cuộc thử nghiệm về HIV/AIDS được tiến hành toàn bộ hoặc một phần tại châu Phi đã được công bố rộng rãi từ trước năm 2004.

Sau khi mở rộng tìm kiếm, đội xác định được trong khoảng từ năm 1987 đến 2003, có cả thảy 77 lần thử nghiệm vắc xin đã được tổ chức.

Hầu hết những lần thử nghiệm này đều do các khối cơ quan chính phủ bên ngoài châu Phi, các hãng dược phẩm, tổ chức phi chính phủ đứng ra tài trợ. Có rất ít các nhà nghiên cứu chính thức ở các nước châu Phi và trong hầu hết các lần thử nghiệm, người ta thấy thiếu vắng các quan điểm đồng thuận về mặt đạo đức của châu lục này.

Theo các tác giả bài nghiên cứu, số lượng thử nghiệm vắc xin ít ỏi trên toàn châu Phi quả là không tương xứng với mức độ hoành hành của đại dịch tại nơi này. Và rõ ràng hơn, nó phản ánh sự thiếu hụt về khả năng kinh tế, ý thức chính trị cũng như năng lực nghiên cứu của khu vực.

Bài báo kết luận, thực tiễn này là một vấn đề mà các nhà nghiên cứu cũng như các nhà có trách nhiệm cần phải xem xét và có hướng đề xuất cho những thử nghiệm trong thời gian tới.

Dương Kim Thoa theo http://www.rednova.com