Ấn Độ: Bộ thanh niên triển khai chiến dịch tuyên truyền chống AIDS
Các Website khác - 30/12/2005

Tổ chức kiểm soát đại dịch AIDS quốc gia (NACO) của Ấn Độ, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực HIV-AIDS, Bộ thanh nhiên và thể thao đã phối hợp lập dự án triển khai chiến dịch tuyên truyền hướng tới khoảng 25,000 câu lạc bộ thanh niên trên toàn quốc nhằm nâng cao hiểu biết về phòng chống đại dịch thế kỷ HIV/AIDS.

Ông S Y Quraishi, Bộ trưởng Bộ thanh niên và thể thao cho biết, chương trình này sẽ được triển khai trong một tháng và tập trung cụ thể vào các đối tượng thanh niên ở từng khu vực.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ thu hút khoảng 25000 câu lạc bộ thanh niên vào chiến dịch này. Ngoài lý do cảnh báo mọi người về cách phòng chống đại dịch, dự án cũng nhằm tiếp thị xã hội về bao cao su, có nghĩa là bán bao cao su được trợ giá cho người dân, giúp họ biết tận dụng lợi ích của vật dụng này".

Theo báo cáo của Tổ chức kiểm soát đại dịch AIDS quốc gia, ngoài 1,11,608 bệnh nhân AIDS tại Ấn Độ tính đến tháng bảy năm nay còn có khoảng 36,187 thanh niên trong độ tuổi từ 15-29.

Công tác tiếp thị bao cao su với xã hội có liên quan tới việc đi từ nhà này sang nhà khác để thuyết phục họ dùng bao cao su để tránh lây nhiễm HIV/AIDS, các bệnh xã hội và có thai ngoài ý muốn.

Đỗ Dương theo http://www.ptinews.com