Đà Nẵng: Cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên sử dụng chất ma túy
Báo Tiếng chuông - 09/09/2016
Sau 1 năm triển khai kế hoạch phối hợp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thí điểm 100 thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, đến nay 73% số em thí điểm đã có tiến bộ rõ rệt.
Đà Nẵng tổng kết 1 năm kế hoạch phối hợp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thí điểm 100 thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Lưu Hương

 

Đạt được kết quả tích cực

UBND TP Đà Nẵng cho biết: thực hiện chủ trương của Thành ủy ngày 3/6/2015, UBND TP đã ban hành kế hoạch số 4017/KH-UBND về việc phối hợp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thí điểm 100 thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy; trong đó Hội cựu chiến binh (CCB) cảm hóa, giáo dục 40 em, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố 30 em, Đoàn thanh niên 30 em.

Ngay sau khi ban hành kế hoạch, lãnh đạo thành phố đã cùng sở, ngành tổ chức gặp mặt các em trong đối tượng cảm hóa, giáo dục để đối thoại, phân công cán bộ kèm cặp, cùng gia đình trao đổi thông tin để động viên, khuyến khích các đối tượng phấn đấu vươn lên; đồng thời phát hiện kịp thời những biểu hiện lệch lạc để có biện pháp ngăn chặn. Hằng tháng các hội, đoàn thể tổ chức họp đánh giá phân loại sự tiến bộ của các em, đồng thời bàn giải pháp tiếp tục cảm hóa, giáo dục những trường hợp chưa tiến bộ.

Cùng với quá trình quản lý, cảm hóa giáo dục, việc tư vấn về nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ các em sinh kế để ổn định cuộc sống cũng được chú trọng. Bằng nguồn kinh phí của thành phố và các nguồn từ huy động xã hội, các hội đoàn thể đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của từng em để có hướng đi cụ thể, thiết thực.

Tính đến nay đã có 74 em được hỗ trợ gồm: 01 em học văn hóa, 30 em học nghề, 18 em được hỗ trợ vốn và công cụ lao động, 25 em được hỗ trợ phương tiện đi lại. Qua đó đã tạo điều kiện cho 55 em có việc làm ổn định.

Sau một năm cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, theo sự đánh giá của hội đoàn thể cùng chính quyền địa phương, tính đến nay đã có 73 em tiến bộ (73%), 27 em chưa tiến bộ, 9 em được tập trung cai nghiện tại trung tâm.

Ông Đoàn Hồng Chương, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh TP cho biết: trong số 40 em được hội CCB nhận cảm hóa, giáo dục đến nay có 30 em tiến bộ, 22 em có việc làm. Qua quá trình tổ chức thực hiện Hội CCB cùng các địa phương đã hình thành được nhiều mô hình hay gắn kết với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Mô hình của các hội thực hiện rất bài bản, theo các bước: tìm hiểu nguyên nhân, tiếp cận, kèm cặp, giáo dục giúp đỡ, giáo dục giám sát, hỗ trợ công ăn việc làm.

Để thực hiện được điều đó ngoài trách nhiệm thì cá nhân tham gia cảm hóa phải gương mẫu, có tình yêu thực sự mới có thể giáo dục được các em không trở lại con đường xấu.

Em Phan Thanh Hùng, SN 1993, trú tại phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, người được Hội CCB cảm hóa, giáo dục giúp đỡ tiến bộ cho biết: Năm 2014, bản thân em sử dụng ma túy trái phép, may mắn nhận được sự khuyên bảo, động viên, giúp đỡ về vật chất của hội CCB đã tạo điều kiện cho em học nghề và có việc làm, ổn định cuộc sống. Có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm sâu sát, giúp đỡ tận tình của của Hội CCB và nỗ lực của chính quyền thành phố.

Nhân rộng các mô hình thí điểm

Qua một năm thí điểm chương trình đã đạt được nhưng kết quả tích cực. Đây là một trong những nỗ lực lớn của thành phố và các cấp, ngành nhằm kiềm chế sự gia tăng, phát triển của người nghiện ma túy. Thông qua các tổ chức hội để cảm hóa các em nghiện ma túy là sáng kiến hay, cách làm đúng để các em thoát nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực như: mô hình 4 trong 1 của Hội CCB (gồm cấp ủy, mặt trận, tổ trưởng dân phố, công an khu vực) cùng chung sức cảm hóa một cháu. Hội liên hiệp phụ nữ thành phố với mô hình “chúng tôi và gia đình luôn ở bên bạn” gồm các cấp Hội phụ nữ từ thành phố đến các chi hội phối hợp với chính quyền và công an khu vực theo mô hình “3 trong 1”, cùng gia đình trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ các em. Tổ chức lồng ghép nội dung cảm hóa, giáo dục đối với đối tượng trong các buổi sinh hoạt chi bộ, câu lạc bộ “gia đình hạnh phúc”, “gia đình không có tệ nạn xã hội”, “gia đình không có bạo lực, không ma túy và tệ nạn xã hội”. Đoàn Thanh niên với mô hình 1 trong 4 (1 cán bộ thành đoàn, 1 quận đoàn, 1 đoàn xã, phường hoặc là một đoàn viên công an) tham gia kèm cặp 1 em trong diện cảm hóa giáo dục...

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết: Chủ trương cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy là việc làm mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo thành phố, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố “đảm bảo an ninh trật tự”, đồng thời là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được đông đảo quần chúng đồng tình.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, phức tạp song cấp ủy, chính quyền và hội đoàn thể Thành phố đã dồn sức để triển khai thực hiện có kết quả đề ra. Với 55% các em được hỗ trợ đào tạo việc làm ổn định cuộc sống, 73% số em được đánh giá tiến bộ. Kết quả này có ý nghĩa cả về kinh tế và xã hội, là tiền đề để thành phố nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.

Để công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả tốt hơn, thời gian tới thành phố cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ 73 em trong diện tiến bộ để ngăn chặn tình trạng tái phạm, tổ chức cảm hóa giáo dục, giúp đỡ thêm 125 em trong diện mới vi phạm sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó đề nghị Hội CCB nhận 45 em, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố 40 em và Đoàn thanh niên 40 em. Ngoài ra khuyết khích các quận, huyện có kế hoạch mở rộng diện và đầu tư nguồn lực để cảm hóa, giáo dục các đối tượng trên địa bàn.

Bên cạnh đó thành phố cũng sẽ có kế hoạch liên kết với các doanh nghiệp để tạo điều kiện giúp đỡ các em có công việc làm, thu nhập ổn định, sau khi tiến bộ, trở lại với cuộc sống đời thường.