Đề án sau cai ở TP.HCM: Đã được thực tế khẳng định tính khả thi
Các Website khác - 18/11/2004

TT (TP.HCM)- Đề án thí điểm tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở TP.HCM đã được thực tế khẳng định tính khả thi. Đây là đánh giá của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội sau khi thực hiện giám sát tại TP.HCM thời gian qua.

Ủy ban cho rằng đề án này đã được đa số nhân dân, đặc biệt là gia đình người nghiện và các doanh nghiệp ủng hộ. Mục tiêu tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm của đề án dần được hiện thực hóa (gần 50% người sau cai nghiện đã có việc làm và bước đầu có thu nhập bằng lao động; gần 30.000 người nghiện được quản lý tại các cơ sở cai nghiện tập trung)…

Ủy ban Các vấn đề xã hội đề nghị TP.HCM khẩn trương xây dựng các kế hoạch cụ thể để quản lý người sau cai nghiện khi trở về gia đình, trợ giúp họ hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là tạo việc làm; thúc đẩy hướng bố trí định canh, định cư cho một bộ phận người sau cai nghiện không có nhu cầu quay về TP sinh sống; tăng cường chống thẩm lậu ma túy và phòng chống lây nhiễm lao, HIV/AIDS tại các cơ sở cai nghiện; tăng cường đấu tranh chống tội phạm ma túy, giải quyết các tụ điểm phức tạp về ma túy.

Đ.HƯNG