Doanh nghiệp viễn thông ngại đăng ký chất lượng
Các Website khác - 28/12/2005

Cục quản lý Chất lượng Bộ Bưu chính Viễn thông đã cấp 20 giấy chứng nhận đăng ký chất lượng cho 9 doanh nghiệp viễn thông và Internet. Thế nhưng, rất ít doanh nghiệp thực hiện đúng theo tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là các nhà cung dịch vụ Internet.

gfjhgkhjk
Cước điện thoại đang trong xu thế giảm. Ảnh: Xã Hội Thông Tin.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, cho biết dù đã được cấp phép khá lâu song 2 doanh nghiệp viễn thông là EVN Telecom và Hanoi Telecom vẫn chưa đăng ký chất lượng đối với dịch vụ thoại cố định và di động.

Theo ông, dù là 2 doanh nghiệp mới chưa tuyên bố chính thức ra mắt dịch vụ, tuy nhiên về nguyên tắc, họ vẫn phải thực hiện việc đăng ký chất lượng theo đúng quy trình.

Theo thống kê của Cục quản lý Chất lượng, ngoài 2 doanh nghiệp nói trên còn có 7 doanh nghiệp ISP khác chưa đăng ký chất lượng dịch vụ, dù đã được cấp giấy phép hoạt động, gồm: Công ty Điện tử Quận 10, Công ty Điện tử Hóa chất Bộ Quốc phòng, Công ty cổ phần Công nghệ mạng, Công ty cổ phần Thanh Tâm, Công ty Đầu tư kỹ nghệ, Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải và Công ty Việt Khang.

Theo quy định, các doanh nghiệp phải báo cáo Bộ theo từng tháng về tình hình chất lượng dịch vụ mạng hoặc báo cáo đột xuất khi Cục yêu cầu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ. Chẳng hạn, Công ty Saigon Postel với cả 3 dịch vụ thoại cố định, di động và Internet, còn Viettel đối với dịch vụ thoại di động và cố định. "Chúng tôi yêu cầu Viettel báo cáo chất lượng dịch vụ di động vào quý III song đến nay đơn vị này vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ", ông Trung nói.

Để hạn chế tình trạng này, Cục đang tiếp tục rà soát và sửa đổi các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ theo hướng cụ thể và chặt chẽ hơn. Cục sẽ đặc biết chú ý đến hai loại dịch vụ điện thoại di động và cố định. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện doanh nghiệp nào không thực hiện đúng, sẽ áp dụng hình thức xử phạt vi phạm về chất lượng theo Nghị định 142 và Nghị định 55 của Chính phủ.

Hồng Anh