Hoạt động quỹ tín dụng nhân dân TP HCM tăng mạnh
Các Website khác - 02/10/2005

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, tổng nguồn vốn hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đến hết ngày 30/9 đạt 165 tỷ đồng. Trong đó, vốn huy động đạt trên 141 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm.

Tổng dư nợ cho vay của các Quỹ tín dụng nhân dân ước đạt 119 tỷ đồng, tăng 6,1% so với quý II. Các tổ chức Quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục kinh doanh có lãi, đạt trên 3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Trần Ngọc Minh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố, cho biết, hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát triển và ngày càng ổn định. Các tổ chức này đã tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá thể là thành viên của Quỹ có vốn để phát triển sản xuất. Đặc biệt, những hộ gia đình khó khăn ở vùng ven thành phố đã có đời sống tốt hơn nhờ nguồn vốn này.

Số lượng thành viên tham gia quỹ cũng tăng dần theo từng quý trong năm. Điển hình như quý III năm nay, có 257 người tham gia, nâng tổng thành viên hiện tại lên hơn 17.000 người. Đến nay, có trên 7.300 thành viên vay vốn. Tổng dư nợ cho vay của các thành viên chiếm 72% trên tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ.

Nguyễn Thùy