Khẩn trương xây dựng các lò giết mổ tập trung và tìm nguồn tiêu thụ ở TPHCM
Các Website khác - 07/12/2005
Ông Dương Nghĩa Quốc (Phó Giám đốc Sở NNPTNT Đồng Tháp):
Khẩn trương xây dựng các lò giết mổ tập trung và tìm nguồn tiêu thụ ở TPHCM

Chăn nuôi nhỏ lẻ đang gặp
khó khăn.
Với đàn GC trên 5 triệu con, người chăn nuôi ở Đồng Tháp đang rất khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm "sạch". Chúng tôi đang tháo gỡ theo 2 hướng: Một là, đã liên hệ với một số Cty ở TPHCM (Phú Sinh, An Nhơn, Huỳnh Gia Huynh Đệ) đề nghị hỗ trợ tiêu thụ. Ngoài tiêu thụ ngay, những đơn vị này còn có thể cấp đông để trữ. Tuy nhiên, ngoài việc bàn bạc thống nhất về hỗ trợ giá mua, nảy sinh một vấn đề mà tỉnh chưa thể giải quyết theo đề nghị của các đơn vị này là nguồn vốn vay để mua cấp đông trữ hàng.

Hai là, tỉnh đang triển khai xây dựng 2 lò giết mổ tập trung tại 2 thị xã Cao Lãnh, Sa Đéc, dự kiến xong trước Tết Nguyên đán để thuận tiện cho việc kiểm tra giết mổ, tiêu thụ GC trong dịp này. Sau đó, ở các huyện, chúng tôi cũng sẽ tiến hành xây dựng các lò giết mổ GC tập trung với quy mô nhỏ hơn. Do không có điểm giết mổ GC tập trung để đảm bảo kiểm dịch, hiện nay tỉnh Đồng Tháp đang phải tạm ngừng không cho mua bán GC tại các chợ.

Về vấn đề này, cùng với các giải pháp khoa học, giải pháp kinh tế, cần tập trung cho công tác truyền thông để người tiêu dùng yên tâm rằng sản phẩm GC "sạch" có thể sử dụng. Hiện nay, người tiêu dùng đang có tâm lý ngán ngại, nên ít người sử dụng thịt và trứng GC...

Lê Như Giang ghi