Lâm Đồng: 10 tỉ đồng tiền đền bù được gửi tiết kiệm
Các Website khác - 24/02/2006

Lâm Đồng: 10 tỉ đồng tiền đền bù được gửi tiết kiệm

Đây là số tiền của gần 300 hộ dân tộc thiểu số vùng lòng hồ Ka La, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã gửi vào các ngân hàng tính đến ngày 23.2 khi tiến hành xây dựng công trình thuỷ lợi Ka La.

Nhờ chấp hành tốt việc giải toả, nên hầu hết số hộ dân tộc thiểu số ở đây đã được thưởng một khoản tiền ngoài tiền đền bù. Từ đó, bà con không những trang trải đủ cho việc tái định cư mà còn dành một khoản từ nguồn kinh phí đền bù và tiền thưởng gửi vào ngân hàng theo sự vận động của chính quyền địa phương.

K.D