Xuất khẩu gỗ có thể đạt 1,5 tỷ USD
Các Website khác - 10/09/2005
VN đứng hàng thứ 4 về xuất khẩu gỗ vào Nhật Bản.

Theo Bộ Thương mại, trong tháng 8, các doanh nghiệp chế biến gỗ đã xuất khẩu thêm 128 triệu USD, đưa kim ngạch đồ gỗ từ đầu năm đến nay 966 triệu USD, tăng 47,3 % so cùng kỳ năm trước.

Dự kiến cả năm có khả năng xuất khẩu gỗ sẽ vượt 1,5 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu các ngành hàng nông lâm sản xuất khẩu. Năm 2004 xuất khẩu ngành này đạt 1,054 tỷ USD.

Thị trường thế giới vẫn còn nhiều thuận lợi, Việt Nam đang là bạn hàng thứ 4 về hàng gỗ tại Nhật Bản. Dự kiến cả năm thị trường này sẽ đạt 175 triệu USD. Ngoài ra, đồ gỗ Việt Nam vào Mỹ đã đạt 103 triệu USD nhưng chỉ mdới chiếm 1,65% kim ngạch nhập khẩu đồ nội thất vào thị trường này.

(Theo TBKTVN)