Thời điểm Việt Nam vào WTO có nguy cơ chậm lại
Các Website khác - 25/08/2005

Thời điểm Việt Nam vào WTO có nguy cơ chậm lại

Trình bày trước các đại biểu Quốc hội chiều qua về thời điểm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam, Thứ trưởng Thương mại Lương Văn Tự thừa nhận rất khó đạt mục tiêu trở thành thành viên chính thức của tổ chức này ngay cuối năm nay.

"Nếu các cuộc đàm phán tiếp theo tiến triển tốt đẹp thì sớm cũng phải đến tháng 5 hoặc tháng 6/2006, các thủ tục mới hoàn thành và khi ấy Việt Nam mới chính thức đặt chân vào WTO". Theo ông Tự, dù quá trình đàm phán trước với các nước được đánh giá là khả quan, song vấn đề còn phụ thuộc vào thiện chí của các đối tác khác.

Thứ trưởng Tự là khách mời của buổi thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng. Tại kỳ họp đại biểu Quốc hội chuyên trách trước đó, nhiều ý kiến thắc mắc về mối quan hệ giữa thời điểm gia nhập WTO và thời điểm thực thi các đạo luật của Việt Nam (đang được sửa đổi và ban hành cho phù hợp với thông lệ quốc tế).

Cho biết thời điểm gia nhập WTO chính thức có nguy cơ chậm lại, song ông Tự cho rằng, thời điểm áp dụng đối với các luật sửa đổi vẫn nên giữ nguyên từ ngày 1/1/2006, không cần thiết phải đưa câu "áp dụng kể từ khi VN gia nhập WTO" vào như đề xuất của một số đại biểu.

(Theo VNE)