Xuất khẩu bảo hiểm
Các Website khác - 16/01/2006

Công ty Bảo hiểm Dầu khí (PV Insurance) đã ký nhiều hợp đồng cung cấp các dịch vụ bảo hiểm ra nước ngoài. Đây là hoạt động “xuất khẩu” bảo hiểm mà mới có công ty này làm được.

Bảo hiểm dầu khí của Việt Nam đang hướng ngoại. (TBKTVN)

Từ năm 2004, lần đầu tiên, PV Insurance cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các dự án dầu khí lớn tại nước ngoài với chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế.

Hàng loạt các dịch vụ bảo hiểm với giá trị lớn đã được xuất khẩu thu lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước. Chẳng hạn, dịch vụ bảo hiểm cho dự án giàn bơm ép vỉa của nhà thầu Sembawang, Singapore với tổng mức trách nhiệm trên 50 triệu USD. Dịch vụ bảo hiểm cho dự án xây lắp giàn khai thác của nhà thầu KNOC tại Hàn Quốc với tổng mức trách nhiệm 188 triệu USD. Bảo hiểm cho các mỏ PM3 CAA ở khu vực khai thác chung PM3, thuộc vùng chồng lấn giữa Malaysia - Việt Nam với tổng mức trách nhiệm lên đến 722 triệu USD hay dịch vụ bảo hiểm cho chương trình khoan 3 giếng khoan thăm dò ở Algeria với tổng mức trách nhiệm 17 triệu USD. Dịch vụ đóng dàn khoan 90 m nước của nhà thầu Keppel Fels ở Singapore với tổng mức trách nhiệm 150 triệu USD.

Gần đây nhất là việc đàm phán hoàn tất chuyển giao chương trình bảo hiểm tàu FPSO Cửu Long MV9 của nhà thầu Modec/Mitsui Nhật Bản với tổng mức trách nhiệm gần 200 triệu USD.

(Theo TBKTVN)