Sáng 31/3, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội
Zing News - 29/03/2016
Theo chương trình làm việc kỳ họp 11 - Quốc hội khóa XIII, trong tuần làm việc thứ hai, Quốc hội sẽ bắt đầu vào nội dung được đánh giá quan trọng nhất tại kỳ họp này là kiện toàn nhân sự lãnh đạo.

Theo đó, dự kiến từ 10h30 ngày thứ tư (30/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Quốc hội tiến hành thảo luận. Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đương nhiệm Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến, sau đó Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín, đồng thời trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới.

Sáng 31/3, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội mới sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Cũng trong ngày 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước, Quốc hội thảo luận và miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Quốc hội thảo luận về dự kiến nhân sự này và đến ngày 2/4 (thứ bảy) sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cũng giống như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước mới được bầu sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Ngoài ra, ở ngày làm việc cuối cùng trong tuần này (thứ bảy, ngày 2/4), Quốc hội sẽ miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.