Thủ tục đầu tư đã được "thiết kế" đơn giản hơn
Các Website khác - 23/12/2005
Luật Đầu tư đã loại bỏ nhiều
rào cản về đầu tư liên quan
đến thương mại.
Chủ tịch nước vừa ký lệnh công bố và họp báo giới thiệu Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Đấu thầu. Đây là ba đạo luật rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật, tạo "sân chơi" bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới.
Giới thiệu về Luật Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Đình Khiển cho biết, điểm mới rất quan trọng là Luật đã cam kết mở cửa thị trường đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời loại bỏ các rào cản về đầu tư liên quan đến thương mại. Luật không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện các yêu cầu như ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhất định trong nước; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước; nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu....

"Đây là điểm rất quan trọng mà các nước đối tác đàm phán của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) rất quan tâm. Quy định này thể hiện sự nỗ lực của Việt Nam trong việc tạo sân chơi bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, xóa bỏ dần những bảo hộ theo nhu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế", ông Khiển nhấn mạnh.

Một trong những điểm mới của Luật Đầu tư được dư luận rất hoan nghênh là thủ tục đầu tư đã được thiết kế đơn giản và thuận lợi cho các nhà đầu tư. Theo đó, dự án được phân thành hai loại: đăng ký đầu tư và thẩm tra đầu tư. Ngoài ra, thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư cũng thông thoáng hơn. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, các ưu đãi được ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư (kể cả dự án thuộc diện đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư). Đối với nhà đầu tư trong nước thì chỉ ghi ưu đãi vào Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư, còn đối với dự án thuộc diện đăng ký đầu tư, nếu nhà đầu tư có nhu cầu thì cơ quan nhà nước quản lý đầu tư mới xác nhận các ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư.

Với Luật Doanh nghiệp, ông Khiển cho biết, luật đã điều chỉnh và áp dụng thống nhất cho các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế. "Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được quyền tự chủ lựa chọn loại hình doanh nghiệp để kinh doanh, không bị bắt buộc phải sử dụng duy nhất hình thức công ty TNHH như hiện nay. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam được quyền đăng ký lại và tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước sẽ được chuyển đổi theo thời hạn chậm nhất là 4 năm để tổ chức quản lý dưới hình thức công ty TNHH hoặc CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp", ông Khiển khẳng định.

Nét mới cơ bản của Luật Đấu thầu, theo ông Khiển, là việc đưa ra các quy định chống khép kín trong hoạt động đấu thầu. Các quy định này sẽ tạo ra sự độc lập trong việc thực hiện hợp đồng giữa các cơ quan quản lý, nhà thầu thi công thực hiện hợp đồng và nhà thầu tư vấn thực hiện hợp đồng.

Quy định trên sẽ được Chính phủ hướng dẫn thi hành trong nghị định với thời gian muộn nhất là ba năm, nhưng chắc chắn sẽ là động lực thúc đẩy sự công khai cạnh tranh, mang lại hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn tiền còn hạn hẹp của Nhà nước.

Theo (Đầu tư)