Thực hiện quản lý rủi ro đối với hoạt động xuất, nhập khẩu
Các Website khác - 23/12/2005
Từ ngày 1-1-2006, ngành Hải quan sẽ áp dụng đồng bộ kỹ thuật quản lý rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết về vấn đề này:
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005 đã có những quy định mới về xác định rủi ro và kèm theo đó là các biện pháp xử lý rủi ro, quy định việc áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro thành nguyên tắc của hoạt động kiểm tra hải quan, đồng thời quy định trách nhiệm xác định rủi ro và biện pháp xử lý rủi ro không còn hoàn toàn là của Chi cục trưởng mà là cả hệ thống.

* Theo ông, việc triển khai hình thức quản lý rủi ro vào thời điểm này có phải là một bước đi mạo hiểm không?

- Tôi nghĩ đó không phải là một việc làm mạo hiểm vì từ trước ngành Hải quan đã áp dụng hình thức quản lý rủi ro rồi, nay chỉ triển khai một cách bài bản hơn thôi.

* Tuy nhiên, theo ông nói thì việc quản lý rủi ro của ngành Hải quan hiện nay vẫn chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công. Các ông có tự tin vào những thông tin mà ngành Hải quan có được về các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu không?

- Hiện nay, thông tin về hơn 20 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu đã được ngành Hải quan thống kê và quản lý chặt chẽ. Ngoài ra, chúng tôi cũng kết hợp với các ngành tài chính, thuế, ngân hàng... để theo dõi quá trình chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào chấp hành tốt pháp luật, doanh nghiệp nào trốn thuế, vi phạm pháp luật chúng tôi đều đã có danh sách cụ thể. Vì vậy, khi triển khai đồng bộ phương pháp quản lý rủi ro, ngành Hải quan rất tự tin vào hiệu quả của nó.

* Để triển khai phương pháp quản lý này, trước mắt, từ ngày 1-1-2006, ngành Hải quan sẽ cấp thẻ ưu tiên cho các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật. Tuy nhiên, việc cấp thẻ chỉ được tiến hành trong sáu tháng và thẻ này cũng chỉ có hiệu lực trong vòng sáu tháng đầu năm 2006. Tại sao ngành Hải quan lại phải làm như vậy, thưa ông?

- Hiện nay chúng tôi đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống thông tin về các doanh nghiệp và hệ thống quản lý rủi ro trong toàn ngành. Sau tháng 6-2006 thì việc cấp thẻ hữu hình cho các doanh nghiệp sẽ không cần thiết nữa vì tất cả các thông tin về quá trình hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu đã được hệ thống thông tin của ngành Hải quan cập nhật và theo dõi. Mặt khác, việc doanh nghiệp chấp hành tốt hay không chấp hành tốt pháp luật không phải là một khái niệm bất biến, cho nên thẻ ưu tiên chỉ có giá trị trong vòng sáu tháng.

* Khi triển khai phương pháp quản lý này thì chỉ doanh nghiệp thuận lợi hay cả doanh nghiệp và hải quan đều có lợi?

- Chắc chắn là hoạt động của cả doanh nghiệp và hải quan đểu thuận lợi hơn rất nhiều khi áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

* Xin cảm ơn ông!

Theo Pháp luật Việt Nam