667.000 USD giúp người HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng
Các Website khác - 22/02/2006
NLĐ)- Đó là mục tiêu của dự án “Tăng cường sự tham gia của người sống với HIV/AIDS tại Việt Nam” do Hội Liên hiệp Phụ nữ VN và Cơ quan Liên Hiệp Quốc tại VN công bố ngày 21-2, tại Hà Nội.

Dự án kéo dài trong 3 năm do BMZ (Đức), Quỹ Tình nguyện đặc biệt của Chương trình Tình nguyện Liên Hiệp Quốc, PEPFAR (Mỹ) và AusAID (Úc) tài trợ. Theo đó, những người sống chung với HIV/AIDS tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và TPHCM sẽ được tham gia vào các khóa đào tạo hỗ trợ; được giúp đỡ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế; giảm bớt kỳ thị và phân biệt đối xử; tăng cường hiểu biết; tạo điều kiện cho sự tham gia tình nguyện của người sống chung với HIV/AIDS trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này.

D.Thu