Ban giáo dục DC kêu gọi hướng dẫn kiến thức HIV tốt hơn
Các Website khác - 19/10/2005

Tờ Washington Examiner  cho biết Ban giáo dục quận Columbia vừa cho biết những môn trong chương trình giảng dạy sẽ được xem xét từ nay đến cuối năm và phải kèm theo những lời hướng dẫn cụ thể và mở rộng hơn về các biện pháp phòng ngừa HIV. Không có một tiêu chuẩn hướng dẫn nào đưa ra hay một hệ thống thông tin nào để quyết định xem sinh viên nào nhận được kiến thức giáo dục về HIV đầy đủ nhất. Ban giáo dục đề nghị rằng nhân viên chăm sóc ở trường Clifford Janey sẽ thuê một ban điều hành sức khỏe cấp nội các để giám sát chương trình và bảo đảm tất cả các trường trong khu vực được cung cấp đầy đủ kiến thức HIV.

Chủ tịch ủy ban Peggy Cooper Cafritz cho biết trong một bài báo cáo: “Chính sách này dù sao cũng quá chậm, đặc biệt là với quận được tin là có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất trong các trường hợp nhiễm mới ở hầu hết các thành phố chính ở Mỹ này. Chúng ta cần phải cấp bách hơn để cung cấp các kiến thức về kỹ năng và thông tin bảo vệ chính mình cho những người trẻ ở các trường khu vực D.C.”