Các nhà tài trợ cho VN họp đầu tháng 12
Các Website khác - 03/11/2003

Hoạt động thường niên do Ngân hàng thế giới (WB) đăng cai này (CG) sẽ diễn ra trong các ngày 2 và 3/12 tại Hà Nội. Một nội dung quan trọng của phiên họp là quyết định tổng lượng viện trợ phát triển (ODA) thế giới cam kết cho VN trong năm 2004.

Bên cạnh đó, hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận các chủ đề sau: Tình hình phát triển kinh tế xã hội 2001-2003 và thực hiện Chiến lược toàn diện về giảm nghèo và tăng trưởng (CPRGS); Doanh nghiệp - tính cạnh tranh và hiệu quả trong nền kinh tế VN; HIV/AIDS - một thách thức xã hội và kinh tế; và Những tiến bộ trong việc nâng cao hiệu quả vốn vay ODA và giảm chi phí thực hiện.

Các hội nghị CG thường là diễn đàn hữu ích cho các cuộc bàn luận giữa Chính phủ và các đối tác phát triển về những cơ hội và thách thức đối với VN. Tại hội nghị này năm 2001 và 2002, thế giới đã cam kết viện trợ cho VN mỗi năm 2,4-2,5 tỷ USD.

Tham gia hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho VN năm nay có khoảng 50 nhà tài trợ song phương và đa phương. Đoàn đại diện Chính phủ sẽ do Phó thủ tướng Vũ Khoan và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc dẫn đầu.

Diễn đàn Doanh nghiệp VN, một hoạt động gắn với hội nghị CG giành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, sẽ được phối hợp tổ chức ngày 1/12 bởi Công ty tài chính Quốc tế (IFC - một bộ phận thuộc WB), và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kim Minh