Đối tượng được hưởng chế độ người bị phơi nhiễm với HIV do rủi ro nghề nghiệp
Các Website khác - 12/01/2004


Bạn Nguyễn Lan Hương (thị xã Hưng Yên) và một số bạn hỏi: Những đối tượng nào được hưởng chế độ người bị phơi nhiễm với HIV và bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp?

Theo QĐ của Thủ tướng Chính phủ số 265/2003/QĐ - TTg ngày 16.12.2003 thì những người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thuộc các đối tượng sau, được hưởng chế độ theo quy định: Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ sở y tế dân y và lực lượng vũ trang, cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định tại Điều 26 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, hoặc cơ sở cai nghiện ma tuý; cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân làm việc tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng hoặc trong khi thi hành công vụ theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức là thành viên tổ công tác cai nghiện quy định tại Điều 13 của NĐ số 56/2002/NĐ - CP ngày 15.5.2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; cán bộ, công chức chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội; học sinh thực tập tại các cơ sở y tế do Nhà nước quản lý và người có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động. B.B.Đ