FHI hỗ trợ Hải Phòng phòng, chống HIV/AIDS
Các Website khác - 28/07/2004

Tổ chức Sức khoẻ-Gia đình Thế giới

Hải Phòng (TTXVN) - Hải Phòng vừa triển khai dự án "Chăm sóc và hỗ trợ HIV/AIDS tại nhà và cộng đồng" có tổng trị giá hơn 27.000 USD, do Tổ chức Sức khoẻ-Gia đình Thế giới (FHI) tài trợ.

Theo dự án, Hải Phòng sẽ thành lập các nhóm chăm sóc tại nhà để trực tiếp tư vấn, giáo dục và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng trực tiếp HIV/AIDS.

Trước đó, FHI đã tài trợ cho Hải Phòng triển khai dự án xây dựng lực lượng tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và dự án can thiệp với đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn./.