Nigeria: Thuốc dân gian, thần dược trị HIV/AIDS"
Các Website khác - 23/12/2005

Tại buổi họp báo ngày hôm qua tại Abuja, ông Idowu, trưởng điều phối của  NHAADEF cho  biết tổ chức phi chính phủ của ông đang hợp tác hoạt động với Khoa dược và trường y thuộc đại học Lagos.

Cũng theo ông trưởng điều phối viên thì một số loại thuốc kháng virus không cho hiệu quả lâu dài do đó cần dùng tới những loại thuốc truyền thống.

Ông Idowu cho biết, tổ chức của ông đã gửi thư tới Bộ y tế và Quốc hội để ủng hộ dự án của tổ chức.

Khoảng 200 người nhiễm HIV đã được lựa chọn từ mỗi nơi trong sáu khu vực địa – chính trị của cả nước để điều trị miễn phí, do vậy NAADEF cần khoảng 36 tỉ tiền Nigeria cho giai đoạn đầu của dự án.

Ông Idowu thông báo, những người nhiễm HIV/AIDS muốn được tham gia dự án điều trị này cần đăng ký với khoa dược của trường đại học Lagos với mức phí là 2,500 đơn vị tiền Nigeria. Bên cạnh đó, ông Idowu còn kêu gọi giới báo chí vào cuộc nhằm công bố rộng rãi với dư luận quần chúng về nguy cơ của đại dịch HIV/AIDS và kêu gọi nhà cầm quyền chỉ cho phép bệnh nhân được dùng những loại thuốc có chứng nhận, không độc hại.

Đặng Dương theo http://www.thisdayonline.com