Phát động chiến dịch truyền thông phòng chống ma túy
Các Website khác - 23/06/2008

 Sáng 21/6, tại quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng, T.Ư Đoàn, Ủy ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy năm 2008.

Tại lễ phát động
Tới dự có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Văn Kể, đại diện các cơ quan T.Ư và địa phương cùng gần 4.000 ĐVTN đất cảng.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta tiếp tục có những diễn biến phức tạp, việc buôn bán, sử dụng các chất ma tuý tổng hợp ngày càng trở nên phổ biến. Tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng ma tuý có chiều hướng gia tăng, chiếm tỷ lệ khoảng 70% tổng số người nghiện cả nước.

Với chủ đề Cuộc sống của bạn, cộng đồng của bạn không có chỗ dành cho ma túy, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tuổi trẻ cả nước phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tập trung vào 4 nội dung:

Thứ nhất tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về tác hại của việc buôn bán và sử dụng chất ma túy;

thứ hai, duy trì, củng cố và phát triển các mô hình can thiệp tại cộng đồng hoạt động có hiệu quả...;

thứ ba, các cấp bộ Đoàn cần tích cực, chủ động tăng cường và mở rộng hơn nữa mối quan hệ phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma tuý của Đoàn TN, đồng thời chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về xây dựng cơ chế, chính sách trong phòng chống ma tuý ngay từ cộng đồng;

thứ tư, đề nghị mỗi cán bộ, ĐVTN hãy là một tuyên truyền viên tích cực, vận động mỗi gia đình và mọi tầng lớp trong XH cùng hưởng ứng, tạo điều kiện hơn nữa và cùng tham gia với tuổi trẻ cả nước trong cuộc đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma tuý.

Lam Khê