Phụ nữ tham gia chiến dịch phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 03/07/2004

Hà Nội (TTXVN) - Với mục tiêu tăng cường nhận thức trong nhân dân về chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng chống HIV/AIDS, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã triển khai Tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS đợt 1 năm 2004 đến tất cả phụ nữ trong cả nước.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, trong đó phổ biến sâu về Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, quán triệt chủ đề phòng chống HIV/AIDS năm 2004.

Các cấp hội sẽ tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng tránh lây nhiễm; tăng cường thay đổi hành vi, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; những vấn đề về quyền con người, vai trò của cộng đồng và gia đình trong phòng chống HIV/AIDS.

Các cấp hội cũng sẽ giới thiệu mô hình điển hình trong công tác phòng chống HIV/AIDS, tổ chức các hoạt động hướng dẫn thực hiện sử dụng bao cao su và bơm kim tiêm, tổ chức thăm hỏi người nhiễm HIV/AIDS, đồng thời giúp họ hòa nhập cộng đồng./.