Tập huấn giảm tác hại HIV/AIDS trong nhóm nghiện ma túy
Các Website khác - 06/11/2004

Hà Nội (TTXVN) - Cục Y tế Bộ Công an đang tổ chức các lớp tập huấn giảng viên về "Mô hình hiệu quả về giảm tác hại liên quan đến HIV/AIDS trong nhóm nghiện chích ma túy", trong khuôn khổ dự án phòng chống HIV/AIDS khu vực châu Á (ARHP) do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm tăng cường năng lực cho các trưởng ban y tế, bệnh xá trưởng khối công an tỉnh, thành phố trong việc lập kế hoạch thực hiện các mô hình hiệu quả, góp phần giảm thiểu tác hại liên quan đến HIV/AIDS trong nhóm nghiện chích ma túy.

Tại khóa tập huấn đầu tiên, vừa diễn ra tại Quảng Ninh, đông đảo cán bộ y tế công an các tỉnh phía Bắc đã được giới thiệu về việc giảm cung, giảm cầu ma túy, giảm tác hại ma túy trên thế giới và Việt Nam, nghe giới thiệu kỹ năng khám xét và mô hình hiệu quả trong hành pháp.

Các học viên cũng được tìm hiểu mô hình hiệu quả về giảm tác hại trong y tế ở Hồng Công và Ấn Độ, và mô hình can thiệp hiệu quả trong giảm tác hại liên quan đến dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS đã được áp dụng tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, số người tiêm chích ma túy nhiễm HIV/AIDS chiếm gần 70% tổng số người nhiễm HIV/AIDS./.