Thành lập Chi hội liên hiệp thanh niên người sau cai
Các Website khác - 09/11/2004

(VietNamNet) - 11 học viên, người sau cai nghiện tiêu biểu của Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy, Sở LĐTB&XH TP.HCM là những thành viên đầu tiên của chi hội.

Soạn: AM 190717 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Giờ phát thanh là thời gian các học viên trao đổi với nhau nhiều kinh nghiệm rèn luyện.

Thành viên Chi hội liên hiệp thanh niên của người sau cai nghiện sẽ là lực lượng chính để xây dựng đội hình thanh niên tiên tiến, giúp đỡ và tác động tốt đến các học viên khác đang học tập, rèn luyện tại Trung tâm.

Theo nhiều học viên, hoạt động này tương tự hình thức “bạn giúp bạn” của nhóm giáo dục viên đồng đẳng phòng chống HIV/AIDS, cùng hoàn cảnh nên mọi người hiểu, cảm thông và giúp đỡ nhau dễ dàng hơn. Trung tâm cũng vừa tổ chức cho các học viên, người sau cai nghiện học 1 trong 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, vừa qua Trung tâm đã đưa 25 người đến làm việc tại Công ty May thêu và Xuất khẩu Mỹ Sơn, với thu nhập bình quân trên 500.000 đồng/người/tháng. Số lao động này sau khi thử việc sẽ ký hợp đồng lao động và được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội như những lao động khác làm việc tại công ty.

Thời gian tới, Chi hội liên hiệp thanh niên của người sau cai nghiện sẽ được nhân rộng ở các trung tâm chữa bệnh, cai nghiện khác.

  • L.Tr