Trang bị kỹ năng làm việc với trẻ đường phố về HIV/AIDS
Các Website khác - 08/11/2004

TT - Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe vừa triển khai hoạt động năm thứ 2 của dự án “Cung cấp cho giáo dục viên những kỹ năng làm việc với trẻ đường phố về HIV/AIDS” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển - Save the children Sweden (SCS) tài trợ.

Trên 40 giáo dục viên làm việc trong các mái ấm, nhà mở, nuôi dạy trẻ đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục sức khỏe và tham vấn về HIV/AIDS phù hợp cho trẻ đường phố, nhằm góp phần làm giảm nguy cơ nhiễm HIV/AIDS ở nhóm trẻ này.

K.S.