Gái Trung Quốc học múa cột
Các Website khác - 26/06/2008

Các cô gái tập trung trong căn phòng tập, uốn người cạnh những chiếc cột theo điệu nhạc phương Tây.
> Gái Trung Quốc múa cột giữ dáng

Học viên tập luyện các động tác múa cột trong một lớp học ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Trường dạy múa cột này mở cửa hai tháng trước, là nơi đầu tiên hướng dẫn môn này.
Múa cột ngày càng phổ biến. Nhiều nữ sinh viên tham gia khóa học hàng ngày với nhiều mục đích như giữ dáng, trở thành cô giáo dạy múa cột hay làm việc trong các hộp đêm.
Múa cột được coi là một môn thể dục, nhằm giữ gìn sức khỏe.
Các cô gái tập các động tác như chống đẩy...
... lộn ngược người ...
... hay giả làm máy bay.

Mai Trang (theo Reuters)