Xem bằng chứng Mỹ cáo buộc Syria - Triều Tiên
Các Website khác - 25/04/2008

 

 

 

 

 

 

Bức ảnh Nhà Trắng cho rằng lò phản ứng của Syria đang được xây dựng.

Theo Mỹ, đây là khung thép để đổ bê tông cho các đường ống của lò phản ứng.

Bức ảnh ghép Nhà Trắng công bố. Theo họ bên trái là lò phản ứng Yongbyon của Bình Nhưỡng và bên phải là lò phản ứng của Syria đang được xây dựng.

Còn đây là bức ảnh Mỹ cho rằng móng của lò phản ứng ở Syria đang được xây dựng.

Bức ảnh Mỹ cho rằng bên trái là người đứng đầu lò phản ứng hạt nhân của Bình Nhưỡng và bên phải là giám đốc Uỷ ban năng lượng nguyên tử của Syria.

Còn bức ảnh ghép ở bên phải Mỹ cho rằng cũng chính là quan chức của Bình Nhưỡng trên tại các vòng đàm phán 6 bên.

Một bức ảnh Mỹ cho biết được chụp bên trong lò phản ứng hạt nhân của Syria.

Họ cũng khẳng định có sự giống nhau đáng ngờ giữa hai lò phản ứng hạt nhân của Syria và CHDCND Triều Tiên.

Bức ảnh Mỹ cho biết lò phản ứng hạt nhân của Syria bị Israel không kích.

Và lò phản ứng đó sau khi bị không kích.

 

Xem đoạn video CIA cung cấp cho BBC

Phan Anh