Ấn Độ: Xuất khẩu thuốc điều trị HIV/AIDS
Các Website khác - 29/12/2005

Dự án kinh doanh về quá trình sản xuất thương mại và công tác xuất khẩu của hai loại thuốc mới này đã được Ban giám đốc công ty phê duyệt. Cùng ngày thứ năm VPL đã thông báo cho Sở giao dịch chứng khoán Bombay về vấn đề này.

VPL cho biết, ban giám đốc cũng đã đồng ý thông qua dự án kinh doanh trong việc sản xuất các sản phẩm của Tổ chức quỹ tế giới ở Florida (Mỹ).

Công ty dược Vista cũng đang dự kiến nâng cấp năng lực sản xuất USFDA đã có trong nước để có thể xuất xưởng được cả hai loại trên.

Hoạt động nâng cấp này sẽ được triển khai trong quý cuối cùng của năm tài chính 2005-06 nhằm kích hoạt quá trình sản xuất hai sản phẩm ANDA trong năm tài chính 2006-07 được coi là các chỉ tiêu mới của FDA.

Đặng Dương theo http://au.news.yahoo.com