Thêm sáu loại thuốc kháng virus
Các Website khác - 20/12/2005

·        Những dược phẩm trong danh sách cập nhật ngày 14/12 gồm:

·        Efavirenz dạng viên 600 mg.

·        Lamivudine dạng dung dịch uống loại 1mg/ml.

·        Lamivudine và Zidovudine dạng viên 150/300 mg.

·        Stavudine dạng bao con nhộng loại 30 mg.

·        Stavudine dạng bao con nhộng loại 30 mg.

·        Zidovudine dạng dung dịch uống loại 50mg/5ml.

Cùng với sáu loại thuốc mới được phê duyệt này đã nâng tổng số thuốc kháng virus của hãng Aurobindo được WHO chấp nhận lên tới 10 loại. Bốn loại trước đây là Zidovudine dạng viên loại 300 mg, Lamivudine dạng viên loại 150mg, Lamivudine dạng viên loại 300mg, và Nevirapine dạng viên loại 200mg.

Theo hãng Aurobindo Pharma thì đây là lần đầu tiên thuốc Efavirenz dạng viên, một tác nhân quan trọng hàng đầu trong điều trị HIV/AIDS, được chấp thuận đưa vào danh sách đủ tiêu chuẩn sử dụng của WHO.

Cho tới ngày 14/12, danh sách các dược phẩm điều trị HIV/AIDS của Aurobindo Pharma được WHO chấp thuận cụ thể như sau:

Tên dược phẩm

Nồng độ

Loại thuốc

Efavirenz dạng viên

600 mg

NNRTI

Lamivudine dạng dung dịch uống

10 mg/ml

NRTI

Lamivudine và Zidovudine dạng viên

150/300 mg

NRTI

Stavudine dạng bao con nhộng

30 mg

NRTI

Stavudine dạng bao con nhộng

40 mg

NRTI

Zidovudine dạng dung dịch uống

50 mg/5 ml

NRTI

Zidovudine dạng viên

300 mg

NRTI

Lamivudine dạng viên

150 mg

NRTI

Lamivudine dạng viên

300 mg

NRTI

Nevirapine dạng viên

200 mg

NNRTI

Chú thích:

NRTI - Nucleoside reverse transcriptase inhibitor

NNRTI - Non-Nucleoside reverse transcriptase inhibitor

Đặng Dương theo http://www.indiainfoline.com