Nghiên cứu sản xuất thuốc trong nước để giảm chi phí điều trị
Các Website khác - 03/10/2008

Ảnh minh họa

Đó là một phần trong kết luận của Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng về vấn đề can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu cần quan tâm đúng mức nghiên cứu việc sử dụng các thuốc sản xuất trong nước đã được công nhận và cấp phép lưu hành để điều trị cai nghiện nhằm giảm chi phí cũng như chủ động hơn trong vấn đề điều trị.

Chính phủ giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB và XH khẩn trương xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và tổng kết việc sử dụng các loại thuốc cai nghiện đã và đang sử dụng tại Việt Nam, kết luận cụ thể về tác dụng, hiệu quả và có hướng dẫn sử dụng rộng rãi.

Đồng thời cũng yêu cầu trong thời gian tới cần tiến hành đồng bộ các giải pháp can thiệp giảm tác hại bao gồm chương trình bơm kim tiêm sạch, chương trình phát bao cao su và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone và các thuốc khác.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế chủ động chỉ đạo việc triển khai Đề án thí điểm điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội; tiến hành đánh giá kết quả bước đầu triển khai Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12-2008. Đồng thời, đề xuất ý kiến về việc triển khai điều trị dự phòng lây nhiễm HIV trong các trại giam.

Phương Linh