Số người nhiễm HIV mới giảm nhẹ
Các Website khác - 07/01/2006

Hà Nội (TTXVN) - Bộ Y tế cho biết số người nhiễm HIV mới đước phát hiện trong năm 2005 tại Việt Nam là 12.700 ca, giảm nhẹ so với năm 2004, cho thấy công tác phòng chống căn bệnh thế kỷ phần nào có hiệu quả.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, số người nhiễm HIV trong cộng đồng chưa được phát hiện còn khá nhiều.

Cuối năm 2005, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hai văn bản quan trọng, gồm Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới và quyết định trợ cấp đối với người nhiễm HIV và những người trực tiếp quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV trong các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước, chỉ đạo đẩy mạnh và tạo thuận lợi cho các đơn vị chức năng tiến hành hiệu quả công tác phòng chống căn bệnh thế kỷ.

Theo số liệu của Bộ Y tế, đến năm 2005, Việt Nam đã có khoảng trên 260.000 người nhiễm HIV trong cả nước, tăng gấp đôi so với năm 2000./.