Tích cực mở rộng BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS
Báo Tiếng chuông - 18/10/2016
Trong bối cảnh các nguồn viện trợ quốc tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS đang cắt giảm mạnh, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực mở rộng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nhiễm HIV/AIDS.

 

Người nhiễm HIV đến đăng ký khám bệnh, điều trị bằng Thẻ BHYT. Ảnh: Thùy Chi

 

Đây là giải pháp rất quan trọng nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, về việc cung ứng thuốc kháng virus để điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV và bảo đảm 100% số người nhiễm HIV có thẻ BHYT, giúp người nhiễm HIV được tiếp cận với thuốc ARV kịp thời, cải thiện sức khỏe, giảm tử vong và giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV tham gia BHYT. Đối với người nhiễm HIV thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, cần vận động tất cả thành viên hộ gia đình tham gia BHYT để được giảm mức đóng theo quy định của luật BHYT, nhưng không bắt buộc tất cả thành viên hộ gia đình tham gia cùng một thời điểm và tạo điều kiện để người nhiễm HIV tham gia BHYT.

Giao Sở Y tế rà soát, tổng hợp danh sách người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT trên địa bàn đang được quản lý tại các cơ sở y tế, các trung tâm thuộc Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các cơ sở khác; tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các Sở, ngành, đơn vị liên quan huy động kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT, bảo đảm 100% người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT theo chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tùy điều kiện cụ thể, UBND tỉnh giao Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại các địa phương (hoặc một đơn vị phù hợp) là đơn vị quản lý các nguồn kinh phí huy động mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV. Đối với các tỉnh chưa thành lập Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, Sở Y tế lập Đề án trình UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương ra quyết định thành lập quỹ căn cứ theo Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS trong năm 2016.

Trong thời gian chờ thành lập Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, Sở Y tế giao Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố (hoặc một đơn vị phù hợp) quản lý nguồn kinh phí huy động cho việc mua Thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS.

Căn cứ danh sách người nhiễm HIV chưa tham gia BHYT, Sở Y tế phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xác định người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn không được ngân sách nhà nước hỗ trợ để bố trí ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT từ nguồn kết dư quỹ BHYT tại địa phương, ngân sách địa phương, Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Sở Y tế chịu trách nhiệm chuyển danh sách người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT và kinh phí cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT đối với người nhiễm HIV/AIDS theo đối tượng mà người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT. Khuyến khích các tỉnh, thành phố hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS những chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của Quỹ BHYT để giảm khó khăn cho người bệnh, duy trì việc tiếp cận và tăng cường hiệu quả điều trị HIV/AIDS.

Người nhiễm HIV đến đăng ký khám bệnh, điều trị bằng Thẻ BHYT. Ảnh: Thùy Chi

 

Đây là giải pháp rất quan trọng nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, về việc cung ứng thuốc kháng virus để điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV và bảo đảm 100% số người nhiễm HIV có thẻ BHYT, giúp người nhiễm HIV được tiếp cận với thuốc ARV kịp thời, cải thiện sức khỏe, giảm tử vong và giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV tham gia BHYT. Đối với người nhiễm HIV thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, cần vận động tất cả thành viên hộ gia đình tham gia BHYT để được giảm mức đóng theo quy định của luật BHYT, nhưng không bắt buộc tất cả thành viên hộ gia đình tham gia cùng một thời điểm và tạo điều kiện để người nhiễm HIV tham gia BHYT.

Giao Sở Y tế rà soát, tổng hợp danh sách người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT trên địa bàn đang được quản lý tại các cơ sở y tế, các trung tâm thuộc Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các cơ sở khác; tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các Sở, ngành, đơn vị liên quan huy động kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT, bảo đảm 100% người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT theo chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tùy điều kiện cụ thể, UBND tỉnh giao Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại các địa phương (hoặc một đơn vị phù hợp) là đơn vị quản lý các nguồn kinh phí huy động mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV. Đối với các tỉnh chưa thành lập Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, Sở Y tế lập Đề án trình UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương ra quyết định thành lập quỹ căn cứ theo Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS trong năm 2016.

Trong thời gian chờ thành lập Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, Sở Y tế giao Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố (hoặc một đơn vị phù hợp) quản lý nguồn kinh phí huy động cho việc mua Thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS.

Căn cứ danh sách người nhiễm HIV chưa tham gia BHYT, Sở Y tế phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xác định người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn không được ngân sách nhà nước hỗ trợ để bố trí ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT từ nguồn kết dư quỹ BHYT tại địa phương, ngân sách địa phương, Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Sở Y tế chịu trách nhiệm chuyển danh sách người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT và kinh phí cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT đối với người nhiễm HIV/AIDS theo đối tượng mà người nhiễm HIV/AIDS tham gia BHYT. Khuyến khích các tỉnh, thành phố hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS những chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của Quỹ BHYT để giảm khó khăn cho người bệnh, duy trì việc tiếp cận và tăng cường hiệu quả điều trị HIV/AIDS.