Vì trẻ em, cho mọi ngừơi
Các Website khác - 09/01/2006

“Bài học cho cuộc sống ” là  một chiến dịch nhằm tạo cơ hội cho 15 triệu trẻ em đang học trong các trường chính quy và không chính quy, ở khoảng 70 nước được tiếp cận với kỹ năng và kiến thức tự phòng chống HIV, nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng, chống HIV cho toàn cộng đồng; kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS.

Chủ đề:Bài học cho cuộc sống năm 2004 là “bản tin tốt lành”. Năm 2005 là “Giải băng trắng”: Mỗi học sinh sẽ tự viết một lời hứa, lời kêu gọi giúp đỡ trẻ em và vận động mọi người tham gia trên mặt trận phòng, chống AIDS lên giải băng trắng. Những giải băng trắng này sẽ được gửi về liên minh quốc gia Bài học cho cuộc sống trước ngày31/12/2005. Vào ngày 10/12, hàng triệu người trên khắp thế giới sẽ cùng đeo dải băng trắng này, yêu ầu các nhà lãnh đạo trên thế giới chấm dứt tình trạng đói nghèo. Đặc biệt là thúc đẩy việc thực hiện các quy định bảo vệ quyền của trẻ em.

Ở Việt Nam, Bài học cho cuộc sống được tổ chức Plan, Oxfam Anh, Tổ chức trẻ emAnh và Tầm nhìn thế giới phối hợp tổ chức tại 21 tỉnh, thành trong cả nước, để hưởng ứng chiến dịch toàn cầu trẻ em và chương trình phòng, chống HIV/AIDS. Tại Phú Thọ, tổ chức Plan đã cùng với Văn phòng thường trực phòng, chống AIDS tỉnh Phú Thọ tổ chức tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Tại buổi hội thảo triển khai chiến dịch truyền thông Bài học cho cuộc sống tại Phú Thọ ngày 13.11.2005, thầy giáo Đinh Quang Tuấn, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Gia Cẩm nhấn mạnh:”chương trình đã cung cấp cho học sinh những kiến thức cần thiếr để ngăn chặn phòng ngừa HIV/AIDS, có thái độ văn hóa đúng mực đối với những người không may mắc HIV. Sau khi được cung cấp kiến thức, kỹ năng, các em học sinh, nhà trường sẽ đưa ra kế hoạch hoạt động. Trẻ em là lực lượng lao động chủ yếu trong tương lai Phòng ngừa lây nhiễm HIV trong tuổi trẻ để tạo một thế hệ tương lai trong sạch hơn, lành mạnh hơn
Theo AIDS và Cộng Đồng