CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ NHỎ CHO CÁC SÁNG KIẾN VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH VỀ HIV/AIDS và KHÓA TẬP HUẤN PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG CAN THIỆP BẰNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Các Website khác - 12/09/2009

                      

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam

Phòng Y tế và Xã hội

 

 

 


THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ NHỎ CHO CÁC SÁNG KIẾN

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH VỀ HIV/AIDS

KHÓA TẬP HUẤN PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG CAN THIỆP BẰNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

 

1.      Thông tin chung

CARE quốc tế tại Việt Nam (CARE VN) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, phi tôn giáo, và là một đơn vị của mạng lưới CARE quốc tế. Tại Việt Nam, CARE hoạt động nhân đạo trong nhiều lĩnh vực bao gồm phát triển nông thôn, cứu trợ khẩn cấp, cúm gia cầm, y tế và xã hội.

 

Hiện tại CARE VN đang triển khai nhiều dự án can thiệp về HIV/AIDS nhằm góp phần làm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV (NCH), nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCH và tăng cường công tác thực thi chính sách bảo vệ quyền hợp pháp của NCH tại  Việt Nam.  

 

Trong năm 2009 – 2010, CARE VN sẽ có một số khoản tài trợ nhỏ cho các nhóm tự lực/CLB của những người sống chung với HIV hay người bị ảnh hưởng bởi HIV để hỗ trợ các sáng kiến vận động chính sách cho các vấn đề liên quan tới HIV ở tất cả các cấp. Giá trị mỗi khoản tài trợ nằm trong khoảng từ 2,000 – 2,500 EUR (tương đương với 50.000.000 – 60.000.000VNĐ), và thời gian thực hiện dự án là 12 tháng, từ tháng 12 năm 2009 đến hết tháng 11 năm 2010.

 

Mục đích của chương trình tài trợ này là hỗ trợ các nhóm/CLB của những người đang sống chung với HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV nâng cao năng lực về vận động chính sách cho các vấn đề liên quan đến HIV/AIDS. Từ đó, họ có thể thiết kế và thực hiện các chiến lược vận động làm thay đổi quan điểm và thái độ của cán bộ lãnh đạo địa phương, nhà trưởng, cơ sở y tế,  người sử dụng lao động và người dân trong cộng đồng đối với HIV/AIDS, và quá đó tăng cường việc đảm bảo quyền của NCH và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Việt Nam..

 

Ngoài khoản tài trợ, CARE VN sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực vận động chính sách cho các nhóm/CLB nhận tài trợ trong quá trình nhóm triển khai dự án. Các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về vận động chính sách cũng sẽ được tổ chức cho các nhóm này để tăng cường sự trao đổi thông tin, chia sẻ bài học kinh nghiệm và tăng cường sự hợp tác.

 

2.      Lĩnh vực trọng tâm:

 • Giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV trong các cơ sở giáo dục, đảm bảo quyền được đi học của trẻ : đề xuất có thể bảo gồm các hoạt động vận động sự ủng hộ, nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức liên quan để trẻ bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đến trường như các trẻ em khác;
 • Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với NCH trong các cơ sở y tế
 • Giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với NCH tại nơi làm việc, đảm bảo quyền được làm việc hợp pháp của NCH .
 • Hỗ trợ pháp lý cho NCH: có thể phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam và chi nhánh của Hội ở địa phương, các cơ quan tư pháp các cấp
 • Thúc đẩy việc thực hiện nghị định 67 của Thủ tướng Chính Phủ: cho NCH thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định trong Nghị định ngày.

 

Ngoài những lĩnh vực trên, các đề xuất vận động chính sách cho các vấn đề khác liên quan tới HIV/AIDS cũng có thể được xem xét  để trao tài trợ.  

 

Chúng tôi khuyến khích các nhóm/CLB áp dụng các phương pháp làm việc đã được chứng minh là có hiệu quả và đồng thời có thể thử nghiệm các phương pháp mới.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không cấp tài trợ cho các đề xuất mua sắm thiết bị, hỗ trợ kinh phí đi lại, học tập hay nghiên cứu mang tính chất cá nhân.

 

3.      Điều kiện để nộp đề xuất:

 • Do nhóm tự lực/CLB của những người sống chung với HIV/AIDS hoặc những người bị ảnh hưởng bởi HIV đề xuất và thực hiện dự án
 • Dự án được thực hiện tại  các tỉnh thành sau: Hà Nội, Quảng Ninh và Hồ Chí Minh

 

Chúng tôi khuyến khích sự tham gia của các liên minh hay mạng lưới của các nhóm tự lực, và khuyến khích các nhóm liên kết với nhau để xây dựng và thực hiện dự án Các nhóm có thể cùng thiết kế một dự án mà trong đó mỗi nhóm thực hiện một phần công việc trong dự án đó.

 

4.      Ngôn ngữ sử dụng:

Tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu gõ tiếng Việt, đề nghị các bạn sử dụng kiểu gõ Telex, dùng mã Unicode

 

5.      Tiêu chí đánh giá:

Một số tiêu chí sẽ được áp dụng để chấm điểm các đề xuất, bao gồm:

 • Sự hợp lý giữa căn cứ đề xuất dự án và can thiệp
 • Tính khả thi của dự án
 • Khả năng và năng lực của đơn vị xin tài trợ trong việc quản lý và thực hiện dự án
 • Kết quả thực hiện các dự án trước đây mà do CARE VN tài trợ  (áp dụng đối với các nhóm/CLB đã từng nhận tài trợ nhỏ của CARE VN)

 

6.      Qui trình xét duyệt và thông báo kết quả

Những đề xuất dự án đáp ứng các yêu cầu sau đây sẽ được CARE VN chấm điểm về mặt kỹ thuật:

 • Nộp đúng thời hạn.
 • Sử dụng cách tiếp cận là vận động chính sách để giải quyết các vấn đề về HIV/AIDS
 • Do nhóm tự lực hoặc CLB của những người sống chung với HIV hay người bị ảnh hưởng bởi HIV đề xuất.
 • Dự án đề xuất được thực hiện tại các tỉnh, thành: Hà Nội, Quảng Ninh và Hồ Chí Minh
 • Đề xuất dự án được viết theo đúng mẫu qui định

 

Quá trình chấm điểm sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2009, và kết quả sẽ được thông báo muộn nhất là 20 tháng 11 năm 2009.

 

7.      Hình thức và thời hạn nộp đề xuất:

a, Hình thức gửi đề xuất

Các nhóm có thể gửi đề xuất dự án tới CARE VN theo một trong các cách sau:

Gửi qua email:                         ptthuyen@care.org.vn; hoa.nt@care.org.vn

 

Gửi qua bưu điện:                    Phạm Thị Thanh Huyền 

                                                Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam

                                                66 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nôị

 

Gửi qua fax:                            04. 37161935

(nếu gửi qua fax, xin thông báo cho bộ phận lễ tân của CARE VN theo số điện thoại 04.3716 1930 hoặc 04.37161931 sau khi fax để chắc chắn rằng bạn đã gửi fax thành công)

Chúng tôi khuyến khích gửi đề xuất qua đường email. Với các đề xuất gửi qua fax hoặc qua bưu điện, xin gửi kèm thêm một đĩa CD hoặc đĩa mềm có lưu bản đề xuất.

 

b, Thời hạn nộp đề xuất dự án

Thời hạn gửi đề xuất tới CARE VN muộn nhất là 17:00 ngày 19 tháng 10 năm 2009.

Với đề xuất được gửi qua đường bưu điện, chúng tôi sẽ căn cứ trên dấu bưu điện của ngày gửi. Những đề xuất gửi tới CARE VN sau thời hạn trên sẽ được coi là không hợp lệ.


Các tài liệu có liên quan, bạn có thể tải tại địa chỉ link sau : Click tại đây

8.      Người liên lạc

Nếu có câu hỏi liên quan tới mẫu đề xuất dự án hoặc thông báo này, xin liên hệ với: Phạm Thị Thanh Huyền – ĐT: 04.3716 1930 số máy lẻ 107, hoặc 0904 117798, email: ptthuyen@care.org.vn.

 

Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, ngoài những thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác.

 


KHÓA TẬP HUẤN

PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG CAN THIỆP BẰNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

 

Để giúp các nhóm có thể hoàn thiện ý tưởng xây dựng các dự án can thiệp về HIV/AIDS thông qua vận động chính sách, CARE VN sẽ tổ chức một khóa tập huấn 4 ngày vào tuần đầu tháng 10 tại HN.

Các nhóm tự lực/CLB  của NCH quan tâm và muốn tham gia buổi tập huấn này có thể đăng ký với chúng tôi trước ngày 15 tháng 09 năm 2009, liên hệ Chị Nguyễn Thị Hoà – ĐT: 04 3716 1930, 0902451417, email: hoa.nt@care.org.vn, hoặc Chị Phạm Thị Thanh Huyền, 04 3716 1930, 0904 117798, email ptthuyen@care.org.vn.

 

Điều kiện để  được mời tham dự khóa tập huấn:

 • Hoàn thành sơ bộ bản đề xuất dự án hoặc hoàn thành ít nhất các mục 1, 2, 3, 4, 5 trong PHần A của mẫu đề xuất dự án. Tài liệu này sẽ được sử dụng trong phần thảo luận hoặc làm bài tập nhóm tại lớp tập huấn  
 • Gửi bản đề xuất sơ bộ cho CARE VN chậm nhất là ngày 22 tháng 9 năm 2009

Dựa trên ngân sách của dự án, chúng tôi sẽ quyết định số lượng học viên và gửi giấy mời chính thức tới các học viên trước khóa tập huấn. Dự kiến sẽ có tối đa 02 thành viên mỗi nhóm được mời tham dự.

NHỮNG NGÀY THÁNG QUAN TRỌNG

 

15 tháng 09 năm 2009:    Hạn chót Đăng ký tham gia khóa tập huấn

 

22 tháng 09 năm 2009:    Hạn chót gửi Bản đề xuất sơ bộ để tham dự tập huấn

 

19 tháng 10 năm 2009: Hạn chót gửi Bản đề xuất dự án chính thức để xin tài trợ