Hơn 2.500 trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được hỗ trợ chăm sóc
Các Website khác - 20/03/2008

 
Tại cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sau ba năm triển khai chương trình.

Hanoinet - Sau ba năm thực hiện Chương trình phòng tránh HIV/AIDS do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Anh tài trợ, có 87 trẻ nhiễm và 2.446 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đã được chăm sóc và hỗ trợ dưới các hình thức khác nhau.

 

Chương trình phòng tránh HIV/AIDS cho trẻ em và thanh thiếu niên, chăm sóc hỗ trợ trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được triển khai từ tháng 4 – 2004 tại TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và từ tháng 4 – 2005 tại Bắc Giang và Long An, với sự hỗ trợ của một số cơ quan chức năng ở trung ương và bốn địa phương nói trên.

 

Đánh giá kết quả sau ba năm thực hiện chương trình này từ tháng 4 – 2004 đến tháng 3 – 2007, Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (Life) - một đơn vị độc lập tiến hành cuộc đánh giá – cho biết một trong những kết quả nổi bật của chương trình là kiến thức phòng lây HIV/AIDS và quyền trẻ em của trẻ cả trong cộng đồng lẫn trường học nơi triển khai chương trình được nâng cao rõ rệt. Trẻ đã mạnh dạn, tự tin và chủ động hơn trong việc tìm hiểu và thảo luận về các vấn đề liên quan đến HIV/AIDS, giới tính và sức khỏe sinh sản. Trẻ cũng được nâng cao kỹ năng phòng lây HIV/AIDS thông qua các buổi truyền thông và tập huấn. Nhóm trẻ nhiễm HIV và gia đình của các em đã được chương trình hỗ trợ và tạo điều kiện để tiếp cận và sử dụng hiệu quả hơn các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục và xã hội sẵn có ở địa phương.

 

Chương trình cũng góp phần thay đổi tích cực về thái độ và cách đối xử với trẻ nhiễm HIV. Đa số trẻ tham gia đánh giá cho biết sau khi được truyền thông về các đường lây nhiễm của HIV và quyền trẻ em, trẻ đã không còn lo sợ nếu như có học tập hoặc chơi chung với những bạn cùng lứa đang bị nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV.

 

Theo báo cáo của chương trình, tính đến tháng 3 – 2007, có gần 72 nghìn lượt trẻ đuợc thụ hưởng hoạt động truyền thông trong và ngoài trường học. 839 trẻ được hỗ trợ học văn hóa và đào tạo nghề, 324 trẻ dưới sáu tuổi được chăm sóc sức khỏe miễn phí, 16 trẻ nhiễm HIV đang được hỗ trợ điều trị thuốc ARV, 324 trẻ dưới sáu tuổi được chăm sóc sức khỏe miễn phí.

 

Kết quả đánh giá chương trình này được công bố tại cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sau ba năm triển khai chương trình, diễn ra sáng nay. Tham dự hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, UNAIDS, UNICEF và một số tổ chức phi chính phủ.

 

Chương trình này có bốn hợp phần là dự phòng lây nhiễm; chăm sóc hỗ trợ; vận động chính sách và nâng cao năng lực cho những người thực hiện và quản lý chương trình.

 

Trẻ em dưới 18 tuổi bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS là đối tượng thụ hưởng trực tiếp của hợp phần chăm sóc hỗ trợ. Đối với hợp phần dự phòng lây nhiễm, đối tượng thụ hưởng là trẻ em trong và ngoài trường học từ 11 đến 18 tuổi.

 

Tại cuộc hội thảo, các đại biểu đều cho rằng, chương trình này cùng với các chương trình, hoạt động của địa phương và các tổ chức trong và ngoài nước có cùng mối quan tâm đã mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Tuy nhiên, có ý kiến nhấn mạnh để điều phối và sử dụng nguồn lực hiện có của địa phương một cách hiệu quả, cần tăng cường trao đổi và chia sẻ thông tin thường xuyên giữa các chương trình với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước và các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

Theo ND