Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Nhìn thẳng sự thật, cùng đấu tranh phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội
Các Website khác - 06/03/2008
(Website Chính phủ) - Chủ trì cuộc họp Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG) ngày 5/3/2008, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhấn mạnh, gia đình, trường học và xã hội phải cùng phối hợp, thực hiện với quyết tâm cao việc phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, những thứ ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân tộc.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phát biểu chỉ đạo - Ảnh Website Chính phủ
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng mong các ngành, các cấp nhìn thẳng sự thật để cùng đấu tranh phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Phó Thủ tướng chỉ rõ nếu không đoàn kết, tập trung sức phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội thì hậu quả sẽ khó lường. Phó Thủ tướng chia sẻ, gia đình nào có người nghiện ma túy thì gia đình đó mất hạnh phúc, tán gia bại sản.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc nghiên cứu quy trình cai nghiện cho phù hợp với các loại đối tượng; đồng thời sớm nghiệm thu và cho phép lưu hành và sử dụng ở các gia đình cũng như cộng đồng một số loại thuốc hỗ trợ cai nghiện. Những mô hình cai nghiện có hiệu quả cần phải được nhân rộng.
Bộ Công an, Quốc phòng cần bố trí, củng cố lực lượng kiểm soát tuyến biên giới tránh ma túy xâm nhập từ bên ngoài vào Việt Nam. Bộ Công an tăng cường hướng dẫn tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch chỉ đạo điểm về công tác phòng, chống ma túy; chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy cho phù hợp với tình hình hiện nay.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường đầu tư dạy nghề cho các đối tượng cai nghiện, giúp họ hòa nhập lại cộng đồng.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng thời gian qua việc quản lý các nguồn kinh phí tài trợ chưa được chặt chẽ, yêu cầu thời gian tới nguồn kinh phí này phải nhanh chóng được phân bổ về các cơ sở. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện sử dụng kinh phí ở cơ sở sao cho có hiệu quả.
Tính đến 30/11/2007, cả nước có 178.305 người nghiện ma túy có hồ sơ kiểm soát, tăng 18.079 người so với cùng kỳ năm 2006, 43/64 tỉnh, thành phố có số người nghiện tăng và 21/64 tỉnh, thành phố có số người nghiện giảm. Năm 2007 hoạt động tội phạm ma túy tiếp tục được kiềm chế (giảm 9,5% số vụ và 11,8% số đối tượng so với năm 2006, số vụ bắt giữ ngay tại các tỉnh biên giới đạt cao hơn,...
Văn Hiến