Thái Bình triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế lây nhiễm HIV/AIDS.
Các Website khác - 18/02/2006
Tỉnh Thái Bình hiện đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như: Đầu tư dự án hỗ trợ cơ sở điều trị; tập huấn cho cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc điều trị cho người bệnh AIDS; nhân rộng các mô hình "Nhóm bạn giúp bạn", "Vì ngày mai tươi sáng"... nhằm hạn chế lây truyền HIV/AIDS ra cộng đồng.

Thái Bình hiện đứng thứ 13 toàn quốc về số người có HIV, với 1.940 người nhiễm, trong đó có 404 người đã chết, 624 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS. Hơn 80% số người có HIV/AIDS trong tỉnh nằm trong độ tuổi từ 20 đến 39. Hiện toàn tỉnh có 3.200 người nghiện ma túy, trong khi đó tỉnh vẫn chưa có cơ sở cai nghiện tập trung, việc cai nghiện mới chỉ thực hiện nhỏ lẻ ở các gia đình, dẫn đến việc lây nhiễm HIV/AIDS qua con đường này chiếm tỷ lệ rất lớn, trên 66%