Cần xem lại chi phí hiệu quả của PrEP trên nhóm người tiêm chích ma túy
TheBodyPRO - 03/08/2016
Một mô hình máy tính về lợi ích đối với sức khỏe cộng đồng và giá của việc cung cấp điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) cho những người tiêm chích ma túy tại Mỹ cho thấy, việc này sẽ tiêu tốn khoảng 44 tỷ USD trong vòng 20 năm tới, nhưng chỉ dự phòng được khoảng 26.700 trường hợp mới nhiễm HIV.

Cách tiếp cận tốt nhất hiện nay trong PrEP cho những người tiêm chích ma túy đã được xác định là kê đơn một loại thuốc duy nhất hiện đang được FDA phê chuẩn cho mục đích này là Truvada, cùng với việc thường xuyên xét nghiệm sàng lọc HIV và thúc giục bắt đầu điều trị bằng ARV cho những người mới nhiễm HIV