"Cuộc chiến" còn lâu dài
Các Website khác - 16/11/2001

"Cuộc chiến" còn lâu dài


Những kẻ chích ma túy giữa ban ngày.
Kết quả đánh giá một năm thực hiện kế hoạch liên tịch 3796/KHLT-UB-MT về phối hợp thống nhất hành động phòng chống tệ nạn ma tuý" cho thấy các ban ngành, đoàn thể và địa phương tại TP.HCM đã có rất nhiều cố gắng đấu tranh với loại tội phạm này. Nhiều địa bàn đã có những chuyển biến tốt nhưng nhìn chung tệ nạn ma tuý vẫn còn hoành hành ở nhiều nơi. Đây là cuộc đấu tranh rất khó khăn và lâu dài.

Xoá nhiều tụ điểm hút chích
Ngay khi bắt đầu triển khai, các Ban , ngành của TP đã xác định 162 trọng điểm về hút chích để thực hiện chương trình "3 giảm" , kết hợp bổ sung "3 giảm" vào tiêu chuẩn xây dựng khu dân cư. Theo báo cáo của các quận, huyện, vào thời điểm tháng 12.2000 có 16.217 người nghiện ma tuý. Sau một năm triển khai các biện pháp phòng chống, đến nay còn 15.441 người nghiện. Trong số 162 tụ điểm hút chích đã xác định, có 153 tụ điểm giải quyết giảm về cơ bản. Năm tụ điểm nổi cộm ở các Quận 1, 3,6, Bình Thạnh, Gò Vấp đã được làm sạch. Phú nhuận có 100% tụ điểm ở khu vực đường sắt , 90% tụ điểm giáp ranh với Bình Thạnh đã được xoá. Ơ Quận 5, các địa bàn liên tổ được thường xuyên trấn giữ không cho các đối tượng biến thành nơi hút, chích. Quận Gò Vấp tập trung xây dựng 15 khu dân cư "5 không". Một số khu vực phức tạp như khu phố 8 phường 2, Tân Bình- nơi giáp ranh với phường 9 Phú Nhuận và phường 3 Gò Vấp, hoặc khu dân cư 3B phường 11 Quận 5 hiện nay không phát sinh đối tượng ma tuý nào. Phường 13 Quận 8 có 5 tổ dân phố giữ được tình trạng không có người nghiện hút và đưa thêm 13 tổ khác từ chỗ có người nghiện đết hết người nghiện... Vừa tập trung triệt phá tụ điểm hút, các địa phương vừa kết hợp đưa các đối tượng nổi cộm vào nơi cai nghiện bắt buộc. Theo thống kê của UBMTTQ TP, đã có 136 khu dân cư được báo cáo là không có ma tuý.

Các đoàn thể vào cuộc
Theo sự phân công thống nhất trong kế hoạch, các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ các đối tượng như tổ chức học nghề, cắt cơn nghiện, tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại, đưa đi chữa trị tại các trung tâm, giải quyết việc làm sau cai nghiện. Ngoài sự trợ giúp chuyên môn của các ngành y tế, LĐ-TB-XH, CA... các đoàn thể ở địa phương đã phân công lực lượng kèm cặp, giúp đỡ người cai nghiện. Hội Cựu chiến binh là đơn vị có lực lượng tham gia đông ở các địa bàn dân cư, phương thức của hội là 1+1, ít nhất 1 hội viên theo dõi giúp đỡ 1 đối tượng. Đã có 25.000 lượt đối tượng nghiện hút đã được trợ giúp về nhiều mặt để từng bước xa rời hiểm hoạ ma tuý. Tại phường 2 quận 11 có một đối tượng nghiện từ 1996, đã tiêu hết 400 triệu đồng của gia đình, 7 lần cai vẫn tái nghiện, nay nhờ cộng đồng giúp đỡ đã vượt qua. Theo thống kê của Sở LĐ-TB-XH TP, trong 9 tháng đầu năm 2001 các cơ sở, Trung Tâm cai nghiện đã tiếp nhận 9.113 lượt người nghiện. Trong đó có 2.152 lượt người cai nghiện bắt buộc và 6.916 lượt người tự nguyện. Hiện còn đang quản lý 3.917 người, trong đó có 125 người đã nhiễm HIV và 15 bệnh AIDS. So với đầu năm 2001, công suất tiếp nhận tại các trung tâm tăng 500 người.

Còn nhiều yếu điểm
Dù vậy, kết quả phòng chống ma tuý trong một năm qua vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Một trong những yếu điểm theo đánh giá của Sở LĐ-TB-XH là việc phối hợp triển khai các chương trình tái hòa nhập cộng đồng, tái hoà nhập, chống nghiện , chữa trị tại cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn khiến cho tỷ lệ tái nghiện đang ở mức cao: khoảng 90%. Các chương trình xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn XH hiệu quả chưa cao do nguồn kinh phí hỗ trợ còn thấp. Bên cạnh đó, công tác quản lý địa bàn chưa chắc nên khi xoá tụ điểm hút chích nơi này xong lại phát sinh điểm phức tạp nơi khác. Pháp luật chưa xử lý nghiêm nên tệ nạn bán và hút chích ma tuý còn diễn ra công khai ở nhiều nơi. phường Cầu Kho 227 đối tượng bán ma tuý (23 tên cầm đầu và 204 tên bán lẻ ). Thủ đoạn hoạt động của chúng tinh vi như lợi dụng phụ nữ con nhỏ, trẻ em dưới 16 tuổi và con nghiện để bán. Khi có động chúng có thể phi tang ma tuý xuống rạch Bến Nghé hoặc luồn lách dưới gầm nhà sàn tẩu thoát. Chính quyền và các đoàn thể địa phương đã