Inđônêxia tổ chức Hội nghị Bộ trưởng châu Á - TBD
Các Website khác - 05/08/2005

Hà Nội (TTXVN) - Chính phủ Inđônêxia đã phối hợp với Ủy ban kinh tế - xã hội châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Chương trình phát triển LHQ (UNDP) tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng khu vực châu Á- Thái Bình Dương tại thủ đô Giacácta (Inđônêxia) từ ngày 3-5/8.

Mục đích của hội nghị là nhằm chuẩn bị cho khóa họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9/2005 nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG).

Tại hội nghị, qua xem xét tình hình thực tiễn cụ thể các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ như giảm đói nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học, thúc đẩy bình đẳng giới, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em, cải thiện sức khỏe của các bà mẹ, phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường, và tăng cường hợp tác để phát triển, các đại biểu nhất trí cho rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động, đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đặc biệt trong vấn đề giảm đói nghèo, bình đẳng giới và giáo dục.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhìn nhận rằng các nước trong khu vực còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và nhìn chung, tiến độ thực hiện các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe con người, ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường còn chậm và những kết quả đạt được cũng không đồng đều giữa các nước.

Hội nghị thông qua văn kiện cuối cùng khẳng định ý nghĩa thực tiễn của các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là công cụ xây dựng chính sách, đánh giá tiến độ phát triển kinh tế - xã hội và đưa ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong phạm vi quốc gia, khu vực và toàn cầu./.