Quảng Nam: Không còn tình trạng tái trồng cây thuốc phiện
Các Website khác - 23/11/2004

Công an Quảng Nam ngày 22/11 cho biết kết quả vận động đồng bào ở các huyện Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My... phá bỏ cây thuốc phiện được triển khai từ năm 2001 đến nay đã đạt kết quả rất khả quan.


Được sự hỗ trợ kinh phí từ các dự án của UBND tỉnh giúp nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế nên tại 10 xã, 65 thôn bản dọc tuyến biên giới Việt - Lào ở huyện Nam Trà My chưa phát hiện tình trạng nhân dân tái trồng cây thuốc phiện, đời sống đồng bào được cải thiện rõ rệt, tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

H.X.H