Sẽ có tình nguyện viên quản lý người cai nghiện
Các Website khác - 07/11/2003

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài vừa chỉ đạo Thành đoàn phát động chương trình tuyển chọn tình nguyện viên tham gia quản lý, chăm sóc số học viên cai nghiện ma túy đang điều trị bệnh tại các bệnh viện để hạn chế những trường hợp lợi dụng điều trị bỏ trốn.

Theo Sở Lao động Thương binh & Xã hội, tính đến tháng 10 có 754 học viên trốn trường, trốn viện. Phần lớn số này bỏ trốn khi chuyển về các bệnh viện điều trị, do các trường, cơ sở cai nghiện không đủ nhân lực và kinh phí cắt cử người theo dõi quản lý. Bên cạnh đó, bệnh viện tiếp nhận chủ yếu quan tâm điều trị bệnh mà chưa chú trọng việc quản lý, đặc biệt trong những trường hợp bệnh nặng được chuyển lên tuyến trên việc bàn giao còn nhiều kẽ hở. Do đó, việc tổ chức cho các tình nguyện viên giám sát người cai nghiện là rất cần thiết.

Theo kế hoạch của ngành y tế TP HCM, Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn và Thủ Đức sẽ được xây dựng làm đầu mối tiếp nhận chữa trị cho các học viên cai nghiện, kể cả việc thành lập khoa điều trị cho các bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Các bệnh viện chuyên khoa sẽ có những khu riêng biệt cho đối tượng này và huy động các tình nguyện viên quản lý ngăn chặn.

Thiên Nguyên