Thành lập Trung tâm Chăm sóc bệnh nhân AIDS
Các Website khác - 25/11/2002

Thành lập Trung tâm Chăm sóc bệnh nhân AIDS

UBND TP.Hà Nội vừa ra quyết định thành lập Trung tâm Chăm sóc và điều trị người bị nhiễm HIV/AIDS. Trung tâm có quy mô 100 giường bệnh có nhiệm vụ thu nạp, chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ những bệnh nhân AIDS ở giai đoạn cuối. Ngoài ra, trung tâm còn có các nhiệm vụ khác như: Tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyên truyền, giáo dục phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS; hợp tác với các tổ chức và cá nhân nghiên cứu các biện pháp phòng chống và điều trị HIV/AIDS; tiếp nhận mọi nguồn viện trợ cho chương trình; quản lý, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế làm công tác nghiên cứu điều trị phòng chống HIV/AIDS. Trung tâm được đặt tại số 103 Phúc Xá (cơ sở cũ của Trường Trung học Y tế Hà Nội) và trực thuộc Sở Y tế. C.Tùng