Tin vắn ngày 15/8
Các Website khác - 15/08/2003

Lập Ban chỉ huy Phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn * Tỷ lệ mắc sốt rét giảm gần 10% * HIV/AIDS có nhiều nguy cơ lan rộng trong cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ huy Phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn do Thứ trưởng Trần Chí Liêm đứng đầu. Nhiệm vụ chính của đơn vị này là triển khai kế hoạch và tổ chức hoạt động tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thảm họa, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban chỉ huy gồm 4 tiểu ban: Phòng chống thảm họa do dịch bệnh và hơi - khí độc, Phòng chống ngộ độc thực phẩm, Phòng chống cháy nổ và tai nạn, Phòng chống thiên tai bão lụt.