14/11 TP HCM đăng ký hộ khẩu theo quy định mới
Các Website khác - 10/11/2005

Thông tin từ Công an TP HCM, hôm nay, cho biết, ngày 14/11 tới chính thức triển khai công tác đăng ký hộ khẩu thường trú cho người ngoại tỉnh theo Nghị định 108. Hồ sơ sẽ được nhận tại công an các quận, huyện và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố (PC13).

Theo đó, PC13 sẽ tiếp nhận hồ sơ đối với những người cư trú tại thành phố đã có thời hạn tạm trú 3 năm liên tục trở lên, nhưng nhà ở chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, nhà xây trên đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc những người chưa có giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật. Những trường hợp này phải có xác nhận tình trạng nhà ở, đất ở của phường, xã, thị trấn nơi cư ngụ.

PC13 cũng tiếp nhận hồ sơ của những trường hợp đặc biệt như: Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được thân nhân có hộ khẩu thường trú tại thành phố bảo lãnh bằng văn bản nhưng tự lo nơi ăn ở, không yêu cầu nhà nước phải cấp nhà. Những trường hợp là người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, thuộc danh mục những ngành nghề và đối tượng theo quy định của UBND thành phố. Hoặc những người được phục vụ yêu cầu chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của thành phố.

Các trường hợp còn lại sẽ nộp hồ sơ tại công an các quận, huyện nơi cư ngụ.

N.H.